Tel: (509) 466-6640

Koi Gardens Inc.

Pond Supplies - Koi - Gold Fish - Water Plants

- Kikokuryu

Kikokuryu

Koi description

Breeder :
Sex : Female
Age : 2018
Size : 50.01 cm
ID : 410
Price :

$ 1400.00

We accept these credit cards